Ý tưởng để tạo nên một thiết kế Catalogue tùy thuộc vào loại sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu đến với khách hàng. Mỗi loại sản phẩm đều có một cách thể hiện khác nhau, vì vậy hãy lựa chọn một mẫu Catalogue đẹp thích hợp nhất cho sản phẩm của mình. Nếu bạn vẫn chưa tìm được ý tưởng mới hãy tham khảo một số thiết kế sau.

y-tuong-thiet-ke-catalogue (1)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (2)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (3)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (4)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (5)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (6)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (7)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (8)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (9)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (10)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (11)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (12)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (13)

y-tuong-thiet-ke-catalogue (14)

Tags: